fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Frukostmöte: Agroforestry

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTMÖTE
Lähäckar, alléodlingar och vedartade buffertzoner - ett sätt att både hantera ett extremare klimat och ge ökad biologisk mångfald?

Tid: Fredag 15 september kl 08:00-09:00, frukost serveras från kl 07:30
Plats: Lokal Slätten, Vreta Kluster, Klustervägen 11

Jorunn Hellmann, agronomstudent, SLU berättar om resultaten av sin kandidatuppsats ”Agroforestry på svensk åkermark - vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?”

Med "agroforestry" menas jordbrukssystem som integrerar buskar och träd med jordbruksgrödor och/eller djurhållning. Agroforestry har internationellt erkänts som uthålliga odlingsystem, men används bara i mycket begränsad utsträckning i Sverige. Agroforestrysystem har dock potential att bidra till både ökad biologisk mångfald som odlingssystemets förmåga att motstå erosion, torka, översvämningar och växtnäringsläckage. Exempel på intressanta tillämpningar i Sverige är alléodlingar, lähäckar och vedartade buffertzoner.

Handledare för arbetet är Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU och biträdande handledare är Per Ståhl, Hushållningssällskapet i Östergötland

Varmt välkommen!

Meddela eventuella önskemål om specialkost vid anmälan.

Anmäl dig här

Detaljer

Datum 2017-09-15