fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Flugan är en insekt men är insekter en fluga?

Allt oftare talas det om insekter som framtidens proteinkälla och en del i lösningen för att mätta en växande befolkning. Vare sig man tänker sig insekter på sin egen tallrik, i läkemedel eller som ett foderinslag till produktionsdjur, är det svårt att bortse från insekternas rätt fantastiska egenskaper. De är nyttiga, extremt effektiva foderomvandlare och har många egenskaper som gör dem lätta att producera. De har också en fantastisk förmåga att omvandla rester och avfall till mer användbara produkter.

Nu funderar vi på om, när och i vilken form insektsproduktion och användning kommer att slå igenom i Svensk lantbruksproduktion? Ska syrsor och fluglarver födas upp som binäring på svenska gårdar eller är det andra aktörer som kommer att bygga produktionsanläggningar och hur ska de i så fall se ut? Är det foderföretagens framtid eller ska fiskodlare och kycklingproducenter föda upp eget foder som kan ersätta soja och fiskmjöl? Ska reningsverk och industrier låta insekterna omvandla avfall till säljbara produkter? Hur ser regelverken ut och hur kommer de att förändras. Vad äter en syrsa och hur vill de ha det för att trivas. Hur avlivar man fluglarver?

Det här seminariet är ett försök att klara ut en del av frågorna och samla ihop kunskapsläget för oss inom de gröna näringarna.  Ett tillfälle att lyssna på de som vet lite mer än oss andra, men också att bidra med egna synpunkter. Välkommen att delta!

Program
09.30. Välkommen, kaffe och registrering

10.00
- Martin Stridh, Eatem, presenterar en förstudie med syftet att samla kunskapsläget i insektsfrågan. Hur ser utvecklingen ut, vad pågår runt om i världen?
- Jenna Senecal, SLU, redovisar sitt forskningsprojekt som handlar om avfallskompostering och proteinframställning med hjälp av Svart soldatfluga

12.00-12.30 Lunch till självkostnadspris. (ej insekter) Betalas på plats

12.30 Workshop
- Möjligheter och utmaningar för svenskt lantbruk
- Insekter som produktionsresurs i avfallshantering och restflöden
- Affärsmodeller, aktörer, produktionsteknik

14.00 Avslutning

Tid: Fredag 21 april kl. 9.30-14.00
Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, 590 76 Vreta Kloster
Anmälan: Anmäl dig genom att klicka på denna länk senast 18/4. Seminariet är kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris, 145 kr som betalas med kort.
Kontakt: Per Lindahl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-869 70 12

Detaljer

Datum 2017-04-21