fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Ekosystemtjänster från skogen - en ny affär?

Många företag vill miljö- och klimatkompetensera sina verksamheter, genom att köpa t.ex. kolinlagring eller andra ekosystemtjänster från skogsägare eller lantbrukare. Samtidigt har den utmaning som den biologiska mångfalden står inför idag, i kombination med klimatfrågan, skapat en stor efterfrågan på storskaliga åtgärder som både stödjer biodiversiteten och minskar växthusgaser i atmosfären. Det finns därför ett behov av en handelslösning som klassificerar, värderar och kvalitetssäkrar handel med kompensation för biologisk mångfald och kolinlagring, som ger markägarna säkra inkomster till ett pris som marknaden är villig att betala.

I detta webinarium har vi bjudit in några aktörer som båda på olika sätt är involverade i denna fråga.

Läs mer och anmäl dig här

Webbinariet arrangeras av: 

Avsändare Förnybara drivmedel från skogen

Detaljer

Datum 2022-12-08
Slutar 2022-12-08