fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Effektivisera din verksamhet med Google Drive: En guide för småföretag inom de gröna näringarna  

Vreta Kluster och AgroÖrebro arrangerar, i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Örebro, en serie översiktliga webinarier om digitala hjälpmedel som kan vara till nytta för företag i gröna näringar. Det är tre tillfällen varav denna föreläsning är den andra. 

Ola Albrektsson, AgroÖrebro, presenterar översiktligt hur man kan använda Google Drive.

 Innehåll: 

  • Introduktion - vad är Google Drive och varför är det relevant för ett småföretag?
  • Anpassade användningsområden - dokumenthantering och samarbete
  • Installation och inställningar - Grundläggande steg för att komma igång med Google Drive 
  • Enkla tips och tricks - mallar och offline-funktioner

  • Rekommenderade appar och tillägg
  • Praktiska exempel och demo

Läs mer här!

Kurstillfällena arrangeras inom projektet Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, via Tillväxtverket. GÖDA har som syfte att kartlägga vilka möjligheter och utmaningar lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare står inför kopplat till digitaliseringen och att åtgärda kunskapsluckorna som hittas med hjälp av korta utbildningar och seminarier. Målet med detta är att öka konkurrenskraften för svenska närproducerade livsmedel. Läs mer om projektet här

 

Detaljer

Datum 2023-11-16
Slutar 2023-11-16