fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Den cirkulära skogen

Välkommen på ett seminarium om den cirkulära skogen!

I Sverige är 70% av ytan täckt av skog, i Östergötland är 65% av landarealen täckt av skog, och tillväxten är dubbelt så stor som avverkningen. Man räknar med att svenska skogar tar upp mer än 80% av landets koldioxidutsläpp.

Allt som görs av olja kan göras av trä. Ju mer fossila material och råvaror vi ersätter med skog desto bättre. Den cirkulära skogen gör att vi kan bruka utan att förbruka då en avverkad skog ersätts med ny skog och dess produkter ingår i ett kretslopp.

Skogsråvaran har olika roller genom sin livscykel. Hur påverkar skogen klimatet? Hur kan vi påverka klimatet genom att använda skogen? Vilka faser ingår i ett skogsbestånds skötsel? Vilka nyttor levererar skogen i dessa olika faser?

kolupptagning

Det är även ett naturligt inslag i vår miljö. Vilken och vilka roller fyller skogen i vårt landskap?

gron infrastruktur

Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Vreta Kluster

Agenda

14:00 - Johan Bergh, professor på Linnéuniversitetet kommer prata om skogens roll för klimat och klimatnytta. Han kommer även prata om hur man bäst sköter skogen och hur vi borde använda skogsråvaran optimalt.

15:00 - Mikael Norén Naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland kommer att prata om Grön infrastruktur, om hur vi bäst kan gynna och ta tillvara skogens naturvärden och biologiska mångfald genom ett skogsbestånds hela livscykel.

15:30 - Eva-Lena Strömberg, Sektionschef PM10 och TM1 på BillerudKorsnäs Skärblacka. Tänk om skogen är lösningen? Ett föredrag om vad skogsindustrin kan bidra med för att lösa en del av de globala och nationella problem vi har och utmaningarna som vi har för att komma vidare.

Anmäl er här

Detaljer

Datum 2019-11-11
Slutar 2019-11-11
Plats Vreta Kluster