fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Beredskapsmöte torka

Läget gällande torka är ansträngt i stora delar av Östergötland. Tyvärr ser det mer och mer ut som att vi går mot en sommar liknade den katastrofala torkan 2018. Vi ser redan grödor som lider och beten som gulnar. Lantbruket har investerat historiskt höga belopp i insatsvaror till årets skörd.

LRF Östergötland arrangerar på grund av detta ett informationsmöte gällande beredskap för torka i samarbete med Vreta kluster . Hur hanterar du torkan i ditt företag? Vi har bjudit in talare från branschen som informerar om gällande läge och ger råd och tips om hur man kan hantera en torksituation.

Du som inte kan delta på plats är varmt välkommen att närvara digitalt, anmäl dig här. 

Via denna länk kan du följa mötet digitalt.

PROGRAM:

Kl.18: Välkommen från LRF

Jeanette Blackert, regionordförande och Karin Oscarsson, krisberedskap torka

18.10: Lägesbild i länet + EU-stöd och dispenser

Länsstyrelsen - Maria Leclercq, Susanne Boe-Skåmedal, Kristoffer Hellberg

18.30: Växtodling – i torka

Ulrik Lovang, Lovang lantbrukskonsult

18.50: Ekonomi - bankens tankar om torkan

Patrik Jarl, Länsansvarig Skog/ lantbruk Handelsbanken Östergötland

19.00: Krisberedskap - brand och torka

Länsförsäkringar

Cirka 19.10: Kvällsfika och mingel.

Efter föredragen serveras fika där det kommer att finnas möjlighet att mingla med branschaktörerna och ställa sina frågor till dem utifrån egna förutsättningar. Medverkande per den 15 juni: LRF Öst, Vreta kluster, Länsstyrelsen, Maskinring Öst, Lovang Lantbrukskonsult/Handelshus, Hushållningssällskapet, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank o försäkring, Lantmännen

Varmt välkomna!

Detaljer

Datum 2023-06-21
Slutar 2023-06-21
Anmälan stängs 2023-06-20