fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

AKIS tematräff - Kommunikation och kunskapsöverföring

Hur kan vi tillsammans utveckla och överföra kunskap? Vilka verktyg finns för en  god dialog och spännande kommunikation? Den 22 november bjuder Landsbygdsnätverket med fler in till en temadag på Vreta Kluster. Dagen syftar till kunskapsöverföring åt olika håll, vikten av att se och förstå olika perspektiv samt hur en god bialog kan föras. 

Träffen riktar sig till personer från svenska kunskaps- och innovationssystemet för lantbruk (AKIS). Vi ser gärna deltagare som kommer från rådgivning, utbildningsverksamhet såsom akademi eller lantbruksskolor, lantbrukare, medlemsorganisationer, myndigheter och kommuner. 

Läs mer och anmäl dig här

Temadagen är en samverkan med AgroÖst, Vreta Kluster, Länsstyrelsen i Östergötlands län m.fl.

Detaljer

Datum 2022-11-22
Slutar 2022-11-22