fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Totalförsvarskonferens 24 oktober

Länsstyrelsen Östergötland och Helikopterflottiljen bjuder in till en totalförsvarskonferens 24 oktober 2019.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om nya krav och behov i den återupptagnatotalförsvarsplaneringen. Totalförsvarskonferensen 2019 är en start på en återkommandeårlig konferensdag där aktuella frågor inom totalförsvarets diskuteras. Årets tema är livsmedel.

Målgrupp för inbjudan är personer i offentliga och privata sektorn som redan nueller framöver bedöms beröras av planering för krisberedskap och civilt försvar.

PLATS Flygvapenmuseum, Carl Cederströms gata 2 Linköping, cirka sju kilometer väster om Linköpings centrum.

DATUM OCH TID 24 oktober 2019 9.00-15.00

OSA Anmälan sker via länk:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/totalforsvarskonferens
Senast 4 oktober 2019
Meddela i samband med anmälan namn, organisation, befattning, mail samt önskemål om specialkost.

PROGRAM
Torsdagen 24 oktober Moderator: Annika Nordgren Christensen

08.45 Kaffe och förmiddagsfika
09.00 Inledning av Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län och JonasNellsjö, Garnison chef Linköping
09.10 Regeringens styrning av totalförsvaretJan-Olof Lind, Statssekreterare, Försvarsdepartementet
09.40 Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet ifråga om försvarsmaterial Elisabeth Nilsson, Särskild utredare och även tidigare landshövding i Östergötland
10.20 Totalförsvaret på nationell nivåBrigadgeneral Gabor Nagy, Chef totalförsvarsavdelningen Försvarsmakten

10.40 Paus

10.50 Vad ska vi planera för? Östergötland vid höjd beredskapJan Pålsson, Chef Militärregion syd
11.10 En tillbakablick i historianSamuel Palmblad, Smålands kulturpark
11.30 Vilka livsmedelsresurser finns det i Östergötland? Peter Borring, Ordförande LRF Östergötland
11.50 Lunch
12.40 Livsmedelsförsörjning i totalförsvarsarbetet Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket
13.00 Diskussion och frågestund med dagens föreläsare
13.50 Kaffe och eftermiddagsfika
14.15 Försvarsberedningens rapporter, Motståndskraft och Värnkraft - Hurgår vi vidare? Inklusive frågor Beatrice Ask, Ordförande i riksdagens försvarsutskott
14.50 Avslutning

Detaljer

Datum 2019-10-24
Slutar 2019-10-24