fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Totalförsvarskonferens - Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanlands län

Totalförsvar, hur påverkar det min organisation?
Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanland och näringslivets säkerhetsdelegation bjuder in till en totalförsvarskonferens i Norrköping den 25 oktober 2018.

Syftet med totalförsvarskonferensen är att höja kunskapen och att öka medvetenheten om totalförsvarsfrågor. Dagen kommer att behandla återuppbyggandet av totalförsvaret lokalt, regionalt, nationellt samt näringslivet roll i återuppbyggandet.

Målgrupp för inbjudan är ledningsföreträdare inom näringslivet som redan nu eller framöver bedöms beröras av frågor som berör totalförsvarsplaneringen samt det Regionala rådet för krisberedskap och olyckor i Östergötlands län och Södermanlands län.

PLATS
Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15 601 81 Norrköping, http://louisdegeer.se/kontakt

DATUM OCH TID
8.45-15.30 25 oktober 2018

OSA
Senast den 10 oktober till https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/krisberedskap/utbildning-och-stod.html
Meddela i samband med anmälan organisation, befattning samt önskemål om specialkost.
En del företags mailadresser är hämtade från NSD och är hämtade för att samverka med näringslivet. Länsstyrelsen har i uppgift att samverka med näringslivet. För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Konferensen har begränsade antal platser och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna för att få en bred spridning av aktörer på konferensen. Kontakta Julia Grimberg

pdfInbjudan_Totalforsvarskonferens_2018.pdf

Detaljer

Datum 2018-10-25
Slutar 2018-10-25
Attachment Inbjudan Totalfrsvarskonferens 2018.pdf

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2