fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Tillgänglighet till service – idag och imorgon

Tid: 12 september kl 09:30-15.00
Plats: Söderköpings Brunn, Skönbergagatan 35, Söderköping

Hur ser tillgängligheten till service ut i Östergötland idag och hur kommer det att se ut i framtiden? I samband med årets Östgötadagar bjuder Region Östergötland in till seminarium med service i fokus. Vi gör ett nedslag i det arbete med serviceplanering som Region Östergötland och kommunerna i länet bedriver. Vi spanar in vad framtiden kan föra med sig för olika geografier och i form av obemannade dagligvarubutiker.

Under dagen finns också en rad aktörer på plats i en minimässa. ALMI, Nyföretagarcentrum, Företagsjouren och Coompanion berättar om vilka insatser man erbjuder för att stärka aktörer inom kommersiell service. Länsstyrelsen Östergötland visar sin betaltjänststrategi. Hela Sverige ska leva, Finspångs kommun och Söderköpings kommun berättar om hur man arbetar för att stärka lokal service.

Anmälan: Senast 31 augusti till Region Östergötland via länk - klicka här!

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till offentliga aktörer, tjänstepersoner, beslutsfattare, näringslivsorganisationer, civilsamhället och andra aktörer med intresse för service- och landsbygdsfrågor. Antalet platser är begränsat.

Frågor? Kontakta Anna Jacobson via epost: eller telefon 010-103 65 05.

Detaljer

Datum 2019-09-12
Slutar 2019-09-12