fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Temadag: Vatten i balans! - Odling i balans

Temadag 18 januari 2018
Vatten i balans!

2017 går till historien som ett tufft produktionsår. För mycket och för lite skämmer allt är ett gammalt ordspråk som passar in på vattnets roll i växtodlingen. 

  • Hur säkrar jag tillgången på vatten?
  • Hur klarar jag dränera bort vatten?
  • Vatten av rätt kvalitet - de vatten som cirkulerar i lantbruket ska heller inte leda till negativ påverkan i miljön

Är grundvattnet påfyllt nu efter denna höst stora regnmängder? Är vi förberedda  för mer nederbörd och stora skyfall? Hur står det till med dräneringen? Hur ska vi hantera torka? Om grödorna har blivit mer torkresistenta har de då förlorat en del av sin förmåga att överleva stående vatten på fältet? Finns det större behov att satsa på riskspridning vad det gäller grödval? Är det mer lönsamt att bevattna?

Plats
Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7

Anmälan
Anmälan till TEMADAGEN 18 januari 2018 gör man via Odling I Balans hemsida. www.odlingibalans.com

https://www.odlingibalans.com/temadagar-seminarium-årsmöten/temadag-2018-vatten-38037620

VÄLKOMMEN!

 

Detaljer

Datum 2018-01-18