fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Sverige – ett delat land - Missionskyrkan

Ska HELA Östergötland leva?
Kollektivtrafiken – bandet mellan stad och land– en kostnad eller investering?

Po Tidholm, skapare av tv-serien Resten av Sverige talar på temat Ett delat land. Han leder sedan en paneldiskussion med ledamöter ur den parlamentariska
landsbygdskommittén, regionala politiker, länsstyrelsen, trafikplanerare och representanter från den östgötska landsbygden.
Kan landsbygdskommitténs 75 förslag hela landet?
Vilka förändringar behöver göras i Östergötland för att få en region i balans?

Tid: Måndag 10 april kl 17.30–20.00 (Fika från kl 17.00)
Plats: Missionskyrkan, Linköping
Arrangörer: Hela Sverige ska leva, Bildningsförbundet Östergötland, Coompanion och LRF

Detaljer

Datum 2017-04-10