fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Solel och framtidens elnät

Sverige siktar mot att ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, men med allt mer krävande laster, genom intensiv industri, digitalisering och elektrifiering av samhället står vi nu inför stora utmaningar. Regeringens målsättning är att år 2040 ska 100 procent av elproduktionen vara förnybar och energianvändningen ska år 2030 vara 50 procent effektivare än 2005.

Under lunchseminariet kommer två avgörande frågor lyftas kring temat ”framtidens elnät”, delvis solelens roll i framtidens energisystem – Energimyndigheten har ambitiösa målsättningar om 5-10 % solel av total elproduktion 2040, men vad krävs egentligen för att nå dessa mål, och vad kan vi göra regionalt?

Effekt- och Kapacitetsbristen är även det en fråga som kommer lyftas. Här vill vi vidga perspektivet från enskilda fastighetskroppar till samhällsnivå. Kapacitetsbristen i elnäten har redan börjat visa sig i regioner och städer runt om i Sverige, och är en problematik som kan komma att drabba Östergötland också. Så hur ska vi hantera detta växande samhällsproblem och vad kan göras för att minska konsekvenserna som ett allt mer elintensivt samhälle för med sig?

 

Anmälan via länk här

Detaljer

Datum 2019-11-06
Slutar 2019-11-06