fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Solel och effektstyrning - Åtvidaberg

Frukostseminarium: Solel och effektstyrning

Innovation Week - Åtvidaberg

Solelens roll i framtidens elsystem – Energimyndigheten har ambitiösa målsättningar om 5-10 % solel av total elproduktion 2040, men vad krävs egentligen för att nå dessa mål, och vad kan vi göra för att nå längre?

Effektstyrning och effektbrist – Med ett ständigt ökande elpris blir effektfrågan mer och mer relevant, genom timdata framträder ofta dyra effekttoppar inom de flesta branscher. Men vad kan vi göra för att undvika dessa toppar? Under frukostträffen kommer Nordic Energy Audit berätta om styrning och förflyttning av effekt inom företag, och hur samhälle påverkas av ett allt mer krävande elektrifierat system.

Program:

07:30-07:50 – Frukost, kaffe & macka

07:50-08:20 - Solelens roll i framtidens elsystem – Solkompaniet, Fredrik Wedelstam

08:20-08:50 Effektstyrning och effektbrist– Nordic Energy Audit, Gustav Andersson

08:50-09:00 Avslut/mingel

 

Anmälan via länk här

Detaljer

Datum 2019-11-07
Slutar 2019-11-07