fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Society Quest – Klimatanpassning, hållbar konsumtion och minskat matsvinn

Fredagen den 3 september hölls en inspirationsträff, se den här. Nu står workshoptillfället på tur, fredagen den 1 oktober! 

Society Quest är en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle där man genom samarbete kan finna lösningar på utmaningar utifrån några de globala hållbarhetsmålen. Samhällets nuvarande och framtida utmaningar är i behov av hållbara lösningar vilket har lett till att samhällsutmaningar blivit en stark drivkraft för att identifiera lösningar som kan leda till nya affärsmöjligheter.

Läs mer här.

Detaljer

Datum 2021-10-01
Slutar 2021-10-01