fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Snabbkurs i skogsbruk - Modul 3

 Välkommen på Snabbkurs i skogsbruk 

Många människor är intresserade av skog, och vi vill bidra till att öka kunskapen om skog hos människor i olika branscher och verksamheter. Detta för att möjliggöra en bättre dialog och möjligheter till samverkan, innovation och utveckling med skogen som bas. Därför har vi utvecklat Snabbkurs i skogsbruk, med tre halvdagsmoduler, som riktar sig till dig som vill skaffa dig översiktlig kunskap om skogen och skogsbruket i Sverige.  

MÅLGRUPP: Skogsägare, tjänstemän och andra intresserade utan skoglig utbildning, på t.ex. skogsföretag, teknikföretag, myndigheter m.m. 

Modul 3 – Skogsbruk i praktiken 

När: 12 maj, kl 9-14 

Var:  Skogsgård i närområdet runt Linköping/Vreta Kloster 

 

Ur innehållet:  

  • Besök i olika bestånd, plantering, röjning, gallring, slutavverkning och naturvård.  

  • Artbestämning, trädslag och markvegetation 

  • Villkor och förutsättningar för den enskilde skogsägaren. 

  • Diskussion runt åtgärder, markförhållanden, natur- och kulturmiljövård.

Detaljer

Datum 2023-05-12
Slutar 2023-05-12