fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag

Program

Forskning föder framtiden

- presentation av resultaten från forskningsprogrammet AquaAgri och framtidsdiskussion

Moderator: Annika Åhnberg

12.00 – 12.50 
Registrering & Lunch
12.50 – 13.00
Välkommen
13.00 - 13.10
Livsmedelsstrategin blir verklighet genom samverkan
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
13.10 - 13.30
Så kan samverkan ge värdefulla synergieffekter
Åke Iverfeldt, vd Mistra
Johanna van Schaik Dernfalk, chef Avd för Areella Näringar, Formas
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
13.30 - 14.00
Local to global ocean food systems for global sustianability 
Barry Costa-Pierce, Executive Director, UNE NORTH: The Institute for North Atlantic Studies, Wallenberg professor, SWEMARC, Göteborgs universitet.
14.00 - 14.40
Hållbar matproduktion i cirkulära system
14.00 – 14.20 Nya arter för hållbar odling - havskatt och hummer
Innovativa löningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet - Kristina Snuttan Sundell, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.
Inspel från bl.a. skärgårdsföretag
14.20 – 14.40 Utfodring med hållbara råvaror
Mjölk på gräs och biprodukter - Kjell Holtenius, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.
Inspel från bl.a. Emma Ivarsson, SLU
14.40 - 15.10
Kaffe & posterutställning
15.10 - 15.30
Resurseffektiv odling
Bättre utbyte av skördepotentialen och minskad miljöpåverkan genom precisionsodling - Bo Stenberg, forskningsledare, Institutionen för mark och miljö, SLU.
Inspel från bl.a. CG Pettersson, Lantmännen
15.30 - 15.50
Innovativa grödor
Fleråriga spannmålssorter kan bli viktiga komponenter i robusta och hållbara produktionssystem - Anna Westerbergh, forskningsledare, Institutionen för växtbiologi, SLU.
Inspel från bl.a. Bo Gertsson, Lantmännen, och Kjell Sjelin, Hånsta Gård
15.50 - 16.10
Utveckling av en ny näring - hinder och möjligheter
Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige – Henrik Pavia, professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
Inspel från bl.a. Elisabet Brock, vd Kosteralg AB
16.10 - 16.30
Vägar framåt för fortsatt utveckling
Paneldiskussion med finansiärer, sakkunniga och politiker.

 

För frågor gällande programmet vänligen kontakta Helene Oscarsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan

Detaljer

Datum 2018-10-23
Slutar 2018-10-23
Plats IVA Konferenscenter, Stockholm