fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Seminarium: Finansiering och riskvilligt kapital i svenskt jordbruk

 I Sverige har vi formulerat en stark målsättning med den Nationella Livsmedelsstrategin om att öka den svenska livsmedelsproduktionen med hänsyn till relevanta miljömål. Nyckelaktörer i strategin är de svenska lantbruksföretagen som i realiteten ska genomföra och förverkliga strategin. För det ändamålet krävs bland annat betydande investeringar i ny teknik, ökad produktion och hållbarare metoder inom både växtodling och animalieproduktion. Lantbruksföretagens finansiering är ämnet för höstens första akademisammankomst, som arrangeras av Jordbruksavdelningen. Webbinariet riktar sig till alla intresserade av området.

Läs mer och anmäl dig här.

Detaljer

Datum 2021-09-09
Slutar 2021-09-09