fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

MatLust: Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

Tips externt event!

Pressen på vår livsmedelsförsörjning ökar från flera olika håll. Vi har ett mer osäkert världsläge, som gett upphov till brist på energi och olika insatsvaror med ökande kostnader som en följd. Upprustning av livsmedelsberedskapen är påbörjad och vi börjar bli mer medvetna om sårbarheter och utmaningar. Vi har klimatförändringarna och ansvaret att minska matens klimatbelastning så mycket som möjligt samtidigt som vi måste anpassa produktionen till förändrade odlingsvillkor. 

Mot bakgrund av de här stora utmaningarna bjuder MatLust Utvecklingsnod in till konferens om bland annat de här brännande frågorna:

  • Vilka roller spelar företag vid olika typer av kriser?
  • Vilket ansvar har kommunerna för livsmedelsförsörjning vid kris?
  • Hur ser Finlands livsmedelsberedskap ut och hur förbereder sig Sverige?

Konferensen arrangeras av MatLust Utvecklingsnod.

Läs mer och anmäl dig här

Detaljer

Datum 2023-02-02
Slutar 2023-02-02