fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Kraftsamling vindkraft: Östergötland – Södermanland

Hur når vi längre? - Vindkraftens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle

Regeringen har satt upp ett energipolitiskt mål om att nå 100 % förnybar elproduktion år 2040. Vindkraften står idag för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Sverige, och kommer att vara en viktig del även framöver för att uppnå detta mål. Utbyggnaden av vindkraft kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men hänsyn måste tas till frågor som rör bland annat lokalisering och utformning. Därför är det viktigt att främja samverkan och samarbeten mellan olika aktörer och intresseorganisationer.

Vindkraftsutvecklingen i Östergötland och Södermanland går framåt, men det finns utmaningar med motstående intressen. Det finns planer och beslut om flera nya vindkraftverk i länen men av olika skäl är det svårt att komma framåt i flera projekt. Hur går vi vidare? Hur ökar vi möjligheterna att hitta rätt platser att bygga på?

Tid: 11 april kl. 09.30-15.00
Plats: Pronova konferens i Norrköping
Anmälan: Anmäl dig till kraftsamlingen senast den 4 april via följande länk: HÄR
Program: pdfLäs programmet här.pdf

Vindkraft Öst är ett nätverk för aktörer med ett intresse för att utveckla ett hållbart vindbruk – socialt accepterat, ekonomiskt bärkraftigt och miljömässigt klokt. Nätverket vänder sig till kommuner, projektörer, vindkraftsleverantörer, markägare, konsulter samt andra aktörer med intresse för vindkraft.

Kraftsamlingen genomförs inom projektet Vindkraft Öst etapp IV och arrangeras av, Energikontoret Östra Götaland, Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen Södermanland och Kolmårdsvind med finansiering från Nätverket för Vindbruk genom Energimyndigheten.

Detaljer

Datum 2018-04-11