fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Hur klarar vi vår livsmedels­förörjning vid en kris?

Hur klarar vi vår livsmedelsförsörjning vid en kris?

Som en del i Uppsala läns handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion - Ät Uppsala län- bjuder Länsstyrelsen Uppsala län in till ett heldagsseminarium om krisberedskap i offentliga kök kopplat till upphandling och lokala livsmedel.

Syftet med dagen är att belysa olika aspekter av krisberedskap för offentliga kök, både ur ett kortsiktigt och ett längre perspektiv. 

Läs mer här

Detaljer

Datum 2019-11-12
Slutar 2019-11-12