fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

Tips externt event!

KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” bjuder in till ett hybridseminarium för att få inspel till hur det politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de tre perspektiven lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan. 

Syftet med mötet är att ge inspel till den av regeringen aviserade livsmedelsstrategin 2.0 och att lyfta frågor som är viktiga att beakta i det arbete som regeringen tillsammans med livsmedelskedjans aktörer nu kommer att påbörja för att vi ska nå ett hållbart livsmedelssystem.

Hybridseminarinariet arrangeras av KSLA.

Läs mer och anmäl dig här

Detaljer

Datum 2023-02-06
Slutar 2023-02-06