fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Gröna Möten - Övervakning av näringstransporter i vattendrag

Gröna Möten 28 september 2017 - Övervakning av näringstransporter i vattendrag
Högfrekvent kontroll av näringstransporter i vattendrag är nödvändigt för att ytterligare vässa effektiviteten i precisionsjordbruket. Möt Andreas Gustavsson, miljörådgivare vid Hushållningssällskapet i Skaraborg och Niklas Strömbäck, disputerad limnolog från Luode.
Anmäl dig till mötet som inleds med lunchmingel på Smedjan, SLU-campus via gronamoten.se

Detaljer

Datum 2017-09-28