fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Fosfor i Balans

Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop?
Välkommen till en heldag som ger dig grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet. Programmet innehåller bland annat hur växterna använder fosfor, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier, några domstolsutlåtanden med huvudfrågan om fosforgödsling och hur man kan hitta riskområden som kan ge fosforförluster med mera. Vi avslutar dagen med en diskussion ledd av Annika Åhnberg, med frågan om det går att kombinera ökad produktivitet med minskad miljöbelastning.

Dagen arrangeras i samarbete Odling I Balans, Greppa Näringen och Yara, den 17 januari i Linköping.

image005

PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7
KOSTNAD: 950 kronor plus moms
MODERATOR: Annika Åhnberg
ARRANGÖRER: Odling I Balans i samarbete med Jordbruksverket och Yara.

ANMÄLAN: Via länk nedan. Kom ihåg att klicka på länken "skicka", du ska få ett svar via e-post om anmälan gått fram.
https://www.odlingibalans.com/temadagar-seminarium-årsmöten/temadag-17-jan-19-38643962


 

PROGRAM 17 januari 2019 - Fosfor i Balans

REGISTRERING OCH KAFFE
9.00 Kaffe, smörgås och registrering

INTRODUKTION OCH VÄLKOMMEN

9.30 – 9.40 Välkommen Håkan Wahlstedt, Odling I Balans (OiB)

9.40 – 9.50 Hållbar fosforanvändning - hur kombinerar vi ökad produktivitet med minskad miljöbelastning? Helena Elmquist (OiB), Gunilla Frostgård (Yara), Stina Olofsson (Greppa Näringen)

9.50 – 10.30 Fosfor en ljusbärare? Därför pratar vi om fosfor. Faruk Djodjic (docent vid SLU)

10.30-10.50 Kaffepaus

FOSFOR FÖR VÄXTEN

10.50 – 11.30 Fosforns roll i växten - vid bestockning, rotutveckling och vid mognad Søren Husted (Professor Växtnäring, Köpenhamn Universitet)

11.30 -12.00 Effektiv och resurssmart fosforgödsling - vad visar försöksresultaten, Ingemar Gruvaeus (Yara)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.20 Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och växtföljd, Johan Malgeryd (Jordbruksverket)

FOSFOR OCH MILJÖ

13.20 – 13.40 Hur hittar vi riskområden som kan ge fosforförluster? Så påverkar topografi och markegenskaper förlusterna. Faruk  Djodjic (SLU)

13.40 – 14.00 Fosforanvändning och fosforbalanser i Sverige utifrån Greppa Näringens gårdsbalanser, Stina Olofsson (Greppa Näringen).

14.00 – 14.30 Hur kombinerar vi produktion och miljö effektivt, Odling I Balans lantbrukare

14.30 – 15.00 Praxis från aktuella domstolsutlåtande om fosforgödsling, Markus Hoffman (LRF)

15.00 – 15.10 Nya åtgärdssamordnare - en av 20

15.10 - 15.40 Kaffe

15.40 – 16.00 Fosforbindningskapacitet och fosformättnadens betydelse, Anna Aurell (Växa)

16.00 – 16.45 Diskussion: Hur kombinerar vi ökad produktivitet med minska miljöbelastning? Annika Åhnberg

16.45 SLUT

Anmälan till TEMADAGEN 17 januari 2019 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Glöm ej att trycka på knappen nedan som är märkt med Skicka meddelande! Du ska få ett svar som du ser här på vår hemsida när din anmälan registrerats.

Anmälan via länk: 

https://www.odlingibalans.com/temadagar-seminarium-årsmöten/temadag-17-jan-19-38643962

Detaljer

Datum 2019-01-17
Slutar 2019-01-17

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2