fbpx

 • Vreta Kluster Konferens & Event

EDAY 2019

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla.

Under dagen kommer vi att göra nedslag kring aktuella frågor, aktiviteter, utmaningar och lösningar inom cirkulär ekonomi, digitalisering i fastigheter och transporter.

Datum: 3/4 2019
Plats: Ekoxen, Quality Hotel, Linköping
Tid: 08.30-16.15

AGENDA

 • Fika och registrering sker från 08.30-09.00
 • Arrangörerna hälsar välkomna klockan 09.00
 • Johan Kuylenstierna, Stockholms universitet och vice ordf. i Klimatpolitiska  Rådet - Den globala omställningsagendan; utmaningar och möjligheter med en omställning till en klimatsmart ekonomi.

BLOCK 1 - CIRKULÄR EKONOMI

 • Klas Gustafsson, ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi och vice VD för Tekniska Verken - Cirkulär ekonomi på ”Oooiktigt”.
 • Maja Jakobsson, Cirkulära Göteborg – Mot en cirkulär och resurseffektiv möbelhantering i Göteborg stad.
 • Elin Ledskog, Againity – Från spill till nytta - Elproduktion från restvärme och hetvatten

Lunch

BLOCK 2 - DIGITALISERING I FASTIGHETER

 • Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Stockholm – Hur går digitalisering ihop med hållbarhet?
 • Teodor Hovenberg, Envista - Machine learning och rätt glasögon – vägen till den dolda värmesparpotentialen i dina fastigheter.
 • Mathias Ericsson, Modio – Making the world more energy efficient. One building at the time.
 • Sara Nilsson, Länsstyrelsen Östergötland – Så når vi energi- och klimatmålen tillsammans - en strategi för Östergötland.

BLOCK 3 TRANSPORTER

Fika

 • Maria Huge Brodin, Linköpings universitet – Miljötransporter ur ett forskningsperspektiv
 • Mats Eklund, Linköpings universitet - Förutsättningar för marknadsexpansion av komprimerad och flytande biogas.
 • Markus Olsson, Gasum – Mot en renare morgondag
 • Alarik Sandrup, Lantmännen Agroetanol – Etanolarena Östergötland - ett innovationskluster för hållbara godstransporter
 • Utdelning av Östergötlands miljöteknikpris
 • Reflektioner från dagen och framåtblick om hur omställningen i praktiken ska gå till.


Anmäl dig här http://gantrack3.com/t/l/3438840/1_MjAwMjQwNzQzNjM=/

Bakom EDAY står Region Östergötland, Länsstyrelsen, Östergötland, Cleantech Östergötland, LRF och Energikontoret Östergötland. Årets evenemang genomförs i samverkan med Fastighetsägarna.

Detaljer

Datum 2019-05-03
Slutar 2019-05-03