fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Eday 2023

Välkommen till det tionde EDAY! Eventet jubilerar genom att både titta bakåt på de tio år som gått och framåt. Med utgångspunkt i några nyckelutmaningar för en framgångsrik omställning. Kom och påverka framtidsscenariet för regionen inom energi, miljö och klimat.

Läs mer och anmäl dig här!

PROGRAM:

9.00-9.10: Moderator hälsar välkommen till det 10:e Eday. Moderator: Andreas Carlsson, Linköpings naturcentrum

09.10 – 09.35:  Från 2014 till i dag - ett panelsamtal om regionens resa från då till nu. Tomas Kjellqvist, Biototal, Rebecka Hovenberg, 2050, Olof Hjelm, professor LiU, Karin Sigvardsson, Länsstyrelsen Östergötland, Anders Carlsson, moderator, Linköpings Naturcentrum

09.35 – 09.40: Introduktion - dagens och framtidens utmaningar och möjligheter. Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

09.40 – 10.20: Från i dag till i morgon -transformativ resa med ett tioårsperspektiv. Om de hållbarhetsmålsättningar som formuleras globalt, nationellt och regionalt ska nås måste samhället genomgå en genomgripande transformation inom snart nog alla områden. EDAY2023 har identifierat några nyckelutmaningar för en framgångsrik regional omställning. I detta pass tittar vi närmare på dessa utmaningar.
• Hur finansierar vi omställningen?
Stefan Henningsson, Climate Specialist at Nordea Group
• Kompetensförsörjning för en hållbar omställning
Malin Thunborg, Enhetschef, tillväxt och marknadsföring, Region Östergötland

10.20 – 10.40: Paus

10.40 – 12.10: Från i dag till i morgon -transformativ resa med ett tioårsperspektiv fortsättning.
• Sol, vind och vatten – det värsta nätet vet?
Simon Öberg, Doktorand vid Energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola
• Ekologisk hållbarhet med sociala konsekvenser
Karin Ackerholm, Innovation Advisor and Senior Project Manager, Linköpings Universitet
• Hållbar och robust samhällsteknisk försörjning – Varför, vad, hur och när?
Mikael Åhlman, Strateg infrastruktur- och näringslivsutveckling, Region Uppsala
• Framtidens tjänster från skogen
Sverker Danielsson, Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation, Skogsindustrierna

12.10-13.10: Lunch

13.10 – 13.40: KEYNOTE 1 : Bioekeonomi – då, nu och i framtiden
Lena Ek, särskild utredare för bioekonomiutredningen

13.40 – 13.45: Introduktion till framtidsverkstäderna
Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

13.45- 14.45: Framtidsverkstäder - bilder av ett hållbart och attraktivt Östergötland
Utifrån de nyckelutmaningar för en framgångsrik regional omställning som vi tagit del av, skapar vi
gemensamt nya inspel till visioner för ett hållbart och attraktivt Östergötland år 2033. Bilderna levererar
vi in till vår Framtidspanel vars uppgift blir att reflektera hur visionerna kan integreras i det framtida
utvecklingsarbetet.
• Hur finansierar vi omställningen? - Olof Hjelm, LiU och Stefan Henningsson, Nordea
• Kompetensförsörjning för en hållbar omställning. - Malin Thunborg, Region Östergötland
• Hur samverkar vi för att tackla elkapacitetsutmaningen? - Simon Öberg, Chalmers
• Cirkulärt värdeskapande för kommande generationer. - Karin Ackerholm och Marianna Kambanou, LiU
• Hållbar och robust samhällsteknisk försörjning. - Mikael Åhlman, Region Uppsala
• Framtidens tjänster från skogen - Sverker Danielsson, Programledning Mistra Digital Forest och Bioinnovation, Skogsindustrierna

14.45 – 14.55: Paus

14.55 – 15.30: Framtidspanelen möter framtidsverkstäderna.
Med framtidsverkstädernas visioner för ögonen – hur går vi från vision till verklighet? Hur kan visionerna tas omhand i de regionala utvecklingsprocesserna? Och hur kan de olika aktörerna samverka för att förstärka varandras omställningsinitiativ?
I panelen: Richard Widén, regionutvecklingsdirektör Region Östergötland, Jenny Knuthammar, avdelningschef Människa och Samhälle Länsstyrelsen Östergötland, Per-Olof Brehmer, vicerektor samverkan och campusutveckling, Linköpings Universitet, Linnea Granström, klimat- och miljöstrateg Svensk Plaståtervinning och Teodor Hovenberg VD Envista.

15.30 – 16.05: KEYNOTE 2: Hur världens hållbarhetsmål drivs av våra egna.
Jakob Trollbäck, The New Division

16.05 – 16.10: Utdelning av miljöteknikpriset 2023.
Carl-Fredrik Graf, Landshövding Östergötland

16.10 – 16.15: Reflektion från dagen och framåtblick. Moderator: Andreas Carlsson, Linköpings naturcentrum

Detaljer

Datum 2023-05-25
Slutar 2023-05-25