fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Digitalt EDAY 2021

Den 9 maj arrangeras årets EDAY med temat ”Elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn. 

shutterstock 71133007EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn” och utgår från mål 9 inom Agenda 2030 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Maria Huge-Brodin, professor i Miljölogistik, är moderater under EDAY som i år blir digitalt och arrangeras kl 9-12 den 9 maj.

Här är schemat för dagen:
09:00-09:15 Moderator och arrangörerna hälsar välkomna.

09:15 – 09:55 Öppningsanförande: GREEN LOGISTICS – UTMANINGAR I OMSTÄLLNINGEN
• Alan McKinnon, professor vid Kuhne Logistics University (Föredraget hålls på engelska).
09:55 – 10:00 Paus
10:00 – 11:00 INZOOMNING – FRÅN KLIMATSMART LOGISTIK TILL ELEKTRIFIERING AV GODSTRANSPORTER
• Maria Huge Brodin, professor Miljölogistik, Linköpings Universitet

ELEKTRIFIERINGSKOMMISSIONENS UPPDRAG, PÅSKYNDA ARBETET MED ELEKTRIFIERING AV TRANSPORTER
• Anna Ullström, kansliråd, Infrastrukturdepartementet

ENERGIMYNDIGHETEN: FOKUSOMRÅDEN OCH STYRMEDEL I ELEKTRIFIERINGEN
• Gustaf Länn, samordnare regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter
• Olov Åslund, handläggare hållbar mobilitet

REGIONAL UTVECKLING OCH HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM, REGIONENS ROLL I OMSTÄLLNING AV TUNGA TRANSPORTER
• Karin Wallin, enhetschef samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro Län
11:00-11:05 Paus
11:05 – 11:50 SNABBSPÅR ÖSTERGÖTLAND – REGIONAL SAMVERKAN FÖR ELEKTRIFIERING AV GODSTRANSPORTER
Under det här passet medverkar bland annat åkerierna Renall och Alfredsson Transport, Tekniska verken, EoN och Linköpingsföretaget Deviaq som arbetar med kvalitetsledningssystem för mobilitet.
11:50-11:55 UTDELNING AV MILJÖTEKNIKPRISET
11:55 – 12:00  AVSLUTNING

VAD: EDAY 2021
NÄR: 9 maj kl 12-15
ANMÄLAN: Görs via den här länken >>
ARRANGÖRER: Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, Cleantech Östergötland, Logistikia, LRF och Energikontoret Östergötland. 
Detaljer

Datum 2021-05-11
Slutar 2021-05-11