fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Digitalisering av lantbruket – när och hur sker den stora revolutionen? - SLU ALNARP

Ett seminarium där vi ägnar förmiddagen åt ett stort antal korta inlägg och eftermiddagen blir en workshop där dessa intryck ska bearbetas. Under förmiddagen avser vi i första hand att belysa frågeställningar som:

    Var står vi idag – vilken teknik finns?
    Var står vi år 2020 – vilken teknik finns då och hur utbredd är den?
    Kommer det att finnas många konkurrerande men inte samverkande system?
    Vem kommer att driva utvecklingen (Google, Fendt, Dataväxt…)?
    Sociala konsekvenser för branschen?
    Strukturella konsekvenser för branschen?
    Vem äger insamlade data?

Avsikten är att få en bred överblick över vad som pågår inom växtodling, animalieproduktion och administration.

Syftet med workshoppen på eftermiddagen är vad som ytterligare behöver belysas, förslag till seminarier, demonstrationer, forskningsprojekt, examensarbeten...

Varmt välkommen på denna framtidsverkstad!

Tid och plats: Måndag 6 februari 2017 kl 09.00 – 14.30, Alnarpsgården, Alnarp

Deltagaravgift: Fritt deltagande

Anmälan: Görs på denna sida, senast 2 februari 2017

Mer info: Jan Larsson eller Per Hansson

Arrangör: Detta seminarium arrangeras av Kompetenscentrum företagsledning och Partnerskap Alnarp

Detaljer

Datum 2017-02-06