fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Det digitala djuret

Välkommen till seminarium i Skara där forskare, teknikutvecklingsföretag och lantbrukare möts för att diskutera och utbyta kunskaper om digitalisering kopplat till animalieproduktion.

För att möta utmaningarna inför morgondagen behöver vi ta steget in i den nya digitala världen. Här gäller det som enskild företagare att hänga med och ta till sig ny teknik.
Vi behöver mötesplatser där vi kan överbrygga kunskapsbrister och tillsammans finna ut nya, ännu bättre lösningar med hjälp av framtidens teknik.
Dessutom behöver vi en dialog kring hur vi i denna förändringsprocess fortsatt håller god djurvälfärd och en bra arbetsmiljö.
Vi inom SLU Campusområdet i Skara vill på detta tema lyfta fram pågående, viktiga utvecklingsinsatser och även inspirera till nya!

I seminariet 25 september vill vi kombinera dessa två utgångspunkter: Hur kan digital teknik öka djurvälfärd och hälsa?

Anmäl dig via evenemanget och länken här senast 19 september >>> Klicka här!

Där laddar du även ner inbjudan i pdf-format.
Sprid gärna inbjudan vidare till intressenter.

Programmet 25 september

Plats: Götala Herrgård, Skara

09.30 Registrering med fika

09.50 Inledning – Det digitala djuret för hälsa och djurvälfärd
Oleksiy Guzhva, SLU, inleder om hur långt vi hittills kommit inom dagens temaområde.

10.10 Hur påverkas djurvälfärd och arbetsmiljö av ökad digitalisering i lantbruket
Från teknikföretag till tjänsteföretag – från teknikfokus till fokus på folk och fä/ Joakim Mattson, Lely
Hur kan ny digital teknik bidra till ökad djurvälfärd?/ Lotta Berg, SLU
Hur påverkas arbetsmiljön i djurhållningen av ökad digitalisering?/Christina Lundström, SLU

11.10 Samtal om ny teknik och behovet av kompetensutveckling

11.20 Besök på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning med fokus på digital teknik och validering
Presentation av pågående forskning av Victor Almqvist, Niclas Högberg, Anna Hessle, Frida Dahlström och Jonas Dahl vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

12.10 Lunch Götala Herrgård

13.10 Ny teknik som stöd för ökad djurvälfärd
Intelligent övervakningssystem för betande djur/ Erik Öhlund, Viktor Andersson, Svarta Räven
System med automatisk kontroll av tillväxt och hälsa på individnivå/ Henric Österlund, Hencol
Norskt system med virituella stängsel/ Silje Eftang, Nofence
Kamerateknik över hästars beteendemönster/ Linus Jernbom, Videquus
Noshörningsteknik för svenskt lantbruk/ Fredrik Gustafsson, LIU

15.15 Kaffepaus

15.40 Hur väljer vi rätt teknik utifrån behoven och hur säkerställer vi önskad effekt?
Diskussion

16.00 Dra nytta av ny teknik vid planering av framtidens animalieproduktion avseende djurskötsel och arbetsmiljö
Niclas Högberg tillsammans med Oleksiy Guzhva, SLU, sammanfattar hur vi förhåller oss till den nya tekniken, djurskötarens nya roll och en fortsatt hög djurvälfärd imorgon och i framtiden.

16.30 Avslutning

Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst och seminariet 25 september sker inom ramen för flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Detaljer

Datum 2019-09-25
Slutar 2019-09-25