fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Tips externt event!

Välkommen till en temadag den 7 mars 2023 i Eskilstuna!

  • Hur kan innovation, entreprenörskap och digitalisering bidra till lantbrukets omställning för att möta nuvarande och framtida utmaningar?
  • Hur kan vi som aktörer i kunskaps- och innovationssystemet (AKIS) bidra till utvecklingen och samtidigt säkra lantbrukets lönsamhet?
  • Hur anpassar vi innovationssystemet för att ta tillvara och hjälpa till att utveckla alla idéer som finns på ”gräsrotsnivå”, det vill säga bland lantbrukarna själva?
  • Vad menar vi med digitalisering och vem är intresserad av vilken data? Vilka möjligheter ger ökad digitalisering?
  • Vi bjuds på exempel på innovationssystem, tvärfunktionellt arbete och praktiska case, samt arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Träffen arrangeras av Landsbygdsnätverket i samverkan med Agro Sörmland, Agronod, Analysys Mason och Jordbruksverket.

Läs mer och anmäl dig här

Detaljer

Datum 2023-03-07
Slutar 2023-03-07