fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Presentation av Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen

Vi har mycket skog i Sverige och i Östergötland, som är en viktig resurs bl.a. i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.Vi har en omfattande skognäring som producerar pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror och är en viktig del av Östergötlands näringsliv och export. För att långsiktigt skapa förutsättningar för utveckling och innovation på dessa områden har denna regionala strategi för skogsnäringen tagits fram.

Program

08.30 Registrering och kaffe
Moderator förmiddag: Staffan Brege, LiU
09.00-09.20 Inledning, om regionala och nationella strategier och program för skogen och skogsnäringen - Göran Gunnarsson, ordförande TSN, Region Östergötland och Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

09.20-09.40 Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen – Peter Karlsson, strateg på Region Östergötland
Synpunkter på strategin och medskick framåt
09.40-10.10 Perspektiv och medskick från politiken
                    - Karin Jonsson (c), Norrköping
                     - Christer Segerstéen (m), Kinda
10.10-10.40 Perspektiv och medskick från näringslivet
                   - Nils Ringborg, vd, Holmen Paper 
                   - Marit Bohlin, LRF
                   - Andreas Johansson, Södra

10.40-11.00 Bensträckare (med kaffe)
11.00-11.30 Perspektiv och medskick från samhället
                    - Mats Helander, Klimatfolket
                    - Mikael Norén, Länsstyrelsen
                    - Britt-Louise Nilsson, Region Östergötland
11.30-12.00 Perspektiv och medskick från forskning
                    - Uno Wennergren, LiU
                    - Per Frankelius, LiU
                    - Göran Gustafsson, Digital Cellulose Center, RISE

12.00-12.45 LUNCH

Moderator eftermiddag: Malin Forsgren, senior konsult 2050

12.45-13.15 Skogsnäringen i ett föränderligt klimat

Med tanke på sommarens värmebölja och torka har vi lagt in en extra punkt i programmet med rubriken: Skogsnäringen i ett föränderligt klimat. Direkt efter lunch diskuterar en panel vilka konsekvenser ett varmare klimat vi kommer att se för de östgötska skogarna, samt vilka åtgärder vi kan och bör vidta.

Medverkande:

  • Anna Hamilton, Distriktschef, Skogsstyrelsen Östergötland
  • Tomas Andersson, Förtroendevald Södra Skogsägarna
  • Lotta Andersson, Vatten- och Klimatanpassnings expert SMHI
  • Mikael Norén, Naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen Östergötland
  • Marit Bohlin, styrelsemedlem LRF Östergötland

13.15-14.50 Pitch and Match (inkl. kaffe)

Pitch and Match - innovativa företag med verksamhet inom strategins delmål presenterar nytänkande produkter och lösningar. En expertpanel ställer de svåra frågorna om tekniken, marknaden och affären.
Moderator: Malin Forsgren, 2050

Dokument

pdfRegion Östergötlands strategi - presentation

pdfRegion Östergötlands strategi - folder

Detaljer

Datum 2018-08-17