fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Marknadsplaner för kreativa företag

Den 11 januari 2018 arrangerades ett spännande seminarium på Vreta Kluster i den anrika orten Vreta Kloster utanför Linköping. Temat denna gång var mark-nadsföring och speciellt marknadsplaner – med fokus på företag inom den gröna sektorn.

Seminariet var ett samarbete mellan Linköpings universitet, Vreta Kluster, Region Östergötland och Civilekonomerna. Vi är så glada från universitetets sida att vi kan ha den här typen av samarbeten. I teamet som gjorde det hela möjligt fanns studenter i kursen Marknadsföring 722G83 på Linköpings universitet samt bland andra följande personer:

• Sara Brinkby (Linköpings universitet)
• Helena Carlsson (Vreta Kluster)
• Ulrika Emteryd (Civilekonomerna)
• Per Frankelius (Linköpings universitet)
• Anna Jacobson (Region Östergötland)
• Emma Jönsson (Civilekonomerna, Linköping)
• Marie Lindgren (Civilekonomerna)
• Linnéa Möller (Civilekonomerna, Linköping)
• Mehran Noghabai (Linköpings universitet)
• Helene Oscarsson (Vreta Kluster)

Det kom att bli en lyckad seminariedag. Två bussar fulla av studenter skapade energi. Det var ca 120 studenter i kursen och de flesta kunde vara med på detta seminarium (som också var en utställning och workshop). Därtill kom intressanta personer från näringslivet och den offentliga sektorn och förgyllde diskussionerna. Så här såg programmet ut:

9.00 Start på scenen i stora aulan – Per Frankelius
9.10 Välkommen till Vreta Kluster – Helene Oscarsson
9.40 Speedpresentationer – 22 studentgrupper
12.00 Arbetsmarknaden och utmaningar – Ulrika Emteryd
12.30 Wraplunch + mingel vid stationerna där studenter visade konkreta företagsexempel + dialog med Civilekonomernas representanter vid deras monter.
14.00 Kaffe och kaka som på farmors tid
15.00 Avslutning– men start på reflektionsprocess!

pdfRapport_Marknadsplaner_v17jan_2018.pdf

Detaljer

Datum 2018-01-11