fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i livsmedelsstrategin

I januari 2018 fick Vreta Kluster uppdraget av Region Östergötland att vara ett nav för arbetet med att uppnå målen i Östergötlands regionala livsmedelsstrategi, dvs mer östgötsk mat på både åker och tallrik. Många aktörer är igång, och offentliga aktörer är nyckelaktörer för att få fart på detta arbete. I detta seminarium får vi ta del av pågående arbete och goda emepel på nationell, regional och kommunal nivå. 

TID: Fredag 6 december 2019 kl 08.30-13.00
PLATS: Vreta Kluster 

PROGRAM

08.30 KAFFE OCH REGISTRERING
09.00  Välkommen och introduktion
- Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland med ansvar för livsmedelsstrategin
09.10 Riksdagens arbete för livsmedelsproduktionen
- Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD)
09.30 Presentation av de fyra insatsområdena
- Helene Oscarsson, Vreta Kluster, tillika dagens moderator
09.40 Kund & konsument – goda exempel på pågående arbete
- Louise Ridderström, Östgötamat / Vreta Kluster
10.00 Goda exempel med Food for Life-konceptet i praktiken, kopplat till agenda 2030
- Christina Enudd Nordström, temaledare Vreta Kluster
- Eva-Lott Blixt, kostchef Söderköping
- Anna Lundstedt, kostchef Vadstena och Boxholm
- Espen Rognstad, kostchef Ödeshög
- Lovisa Andersson, kostchef Ydre. 
10.30 BENSTRÄCKARE
10.45 Offentlig mat - inköp och uppföljning
- Merja Willman, Kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun
- Åsa Kullberg, kostchef Linköpings kommun
11.05 Positivt med samarbete mellan kommuner
- Jenny Pettersson, kostchef Åtvidaberg
- Anki Bexell, kostchef, Kinda
11.25 Nya riktlinjer för offentliga kök
- Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket
11.45 Konkurrenskraft och krisberedskap - omfattning av länets produktion
- Peter Borring, ordf LRF Östergötland
12.15 Reflektioner
- Landshövding Carl-Fredrik Graf, tillika ordförande i strategigruppen för livsmedelsstrategins genomförande.
12.30 LUNCH

PRESENTATIONER

pdfKinda och Åtvidabergs kommun.pdf

pdfChristina Enudd Nordström - temaledare Vreta Kluster.pdf

pdfLivsmedelsproduktion och beredskap i länet - Peter Borring.pdf

pdfLivsmedelsverket - AnnaKarin Quetel.pdf

pdfFood for life.pdf

pdfLivsmedelsstrategi offentlig mat - Vreta Kluster.pdf

 

Detaljer

Datum 2019-12-06
Slutar 2019-12-06