fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Ny teknik som skulle kunna skapa stor nytta på din gård 2023-03-22
Gödselbaserad biogas - så förädlar du din produkt och hittar köpare 2023-03-16
Mötesplats AKIS 2023 2023-03-16
AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering 2023-03-07
Så lyckades Hermelins bygga ett starkt varumärke 2023-02-17
Vad krävs för att göra en podcast? 2023-02-16
Alnarpskonferensen 2023 2023-02-15
Maximera affärsnyttan med LinkedIn 2023-02-15
IUFRO World Congress 2024: Skog och samhälle mot 2050 2023-02-09
SMART FARMING 2023 2023-02-09
Informationsträff om EIP Agri 2023-02-09
Vallkonferens 2023 2023-02-07
Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi 2023-02-06
KSLA: Hållbara nygamla grödor 2023-02-03
MatLust: Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid 2023-02-02
AKIS tematräff: Affärsmodells-innovation inom odling 2023-02-01
Greppa Näringen och närings-belastning - om rådgivning, utvärderingsresultat och rekommendationer 2023-01-30
Recruitment Fair 2023 Norrköping 2023-01-26
SustAinimal: Grazing living lab seminar - Grazing in the North 2023-01-26
Recruitment Fair 2023 Linköping 2023-01-25
Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen 2023-01-25
Minska utsläppen av koldioxid - testa din idé på Ebbeparks Draknäste 2023-01-24
TEMADAG: Så uppnår vi mer lokal mat i de offentliga köken 2023-01-20
Hur kan nya stålkoncept skapa värde i lantbruket? 2023-01-17
Du och ditt företag på Landsbygden! 2022-12-16
Förnybara drivmedel från skogen 2022-12-14
Ekosystemtjänster från skogen - en ny affär? 2022-12-08
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-12-05
Hur kan vi rekrytera och behålla både kvinnor och män till skogens värdekedja? 2022-11-23
Sensorer inom trädgård och park 2022-11-22