/ Tidigare event / Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen? – Digitalt

Event

Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen? – Digitalt

18 januari, 08:00–09:00

18

jan

Hur kan matpriserna till konsument höjas så mycket, samtidigt som en så liten del av matkronan går till lantbrukaren? Det senaste årets höjda priser på livsmedel har haft stor påverkan på svenska hushåll. Prisutvecklingen har väckt frågor om det finns eventuella konkurrensproblem inom livsmedelsbranschen och om det har lett till omotiverade prisökningar som drabbar konsumenterna. Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka detta närmare. 

De undersöker både branschen totalt, och fördjupat i sju utvalda produktgrupper. Hittills har Konkurrensverket publicerat en analys av konkurrensen i äggkedjan, en om konkurrensen i primärproduktionen och en om hinder för konkurrens i dagligvaru- och grossistledet.

Vi bjöd in Susanna Sällström Matthews, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket, för att presentera vad som har framkommit hittills, och hur arbetet går vidare. Föredraget var digitalt.

Detaljer

Datum

18 januari, 08:00–09:00

Mer information här

Kommande event