/ Tidigare event / Pilot: Snabbkurs i lantbruk för beslutsfattare

Event

Pilot: Snabbkurs i lantbruk för beslutsfattare

23 maj, 10:00–12:00

Digitalt

23

maj

I denna pilot-snabbkurs presenterar vi i mycket kortfattad och kondenserad form hur lantbruk bedrivs i Sverige. Vi vänder oss till beslutsfattare, med målet att ge en inblick i hur lantbruk går till i praktiken, vilka faktorer som styr och är avgörande, och vilka livsmedel och kollektiva nyttigheter som levereras. Syftet är att på detta sätt bidra till en bättre dialog och bidra till ett bättre beslutsunderlag inom området livsmedelsproduktion och försörjningsberedskap. 

Snabbkursen är digital. Målgruppen är beslutsfattare och en separat inbjudan till deltagare har skickats ut. Har du inte fått någon inbjudan och är intresserad av att delta? Hör av dig till Helene Oscarsson, helene.oscarsson@vretakluster.se. Vi kommer att skicka ut en länk till alla anmälda någon dag innan kursstart.

PROGRAM

10.00-10.10 Välkomna
– Lena Westman, Rättviks kommun, Helene Oscarsson, Vreta Kluster, som tillsammans är projektledare för pilotkursen

10.10-10.40 Vad gör bonden på gården
– Helene Oscarsson, agronom/projektledare, Vreta Kluster, Östergötland

10.40-11.10 Jordbruksekonomi – hur sätts vetepriset, matkronan med mera
– Per Bodin Hansen, intendent, Stiernhööksgymnasiet, Dalarna

11.10-11.15 PAUS

11.15-11.45 Det nya lantbruksföretagandet – teknisk utveckling, ledarskap, management
– Ann Eriksson, lantbrukare, Snöborg Gård, Dalarna

11.45-12.00 Diskussion och utvärdering

12.00 Avslut

Denna pilotkurs är framtagen som en av flera i en serie av snabbkurs i lantbruk för olika målgrupper. Utvecklingen sker inom ramen för projektet Gröna Kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling, med Landsbygdsnätverket som projektägare, finansierat av Jordbruksverket. Just pilotkursen för beslutsfattare har utformats av Lena Westman, Per Bodin-Hansen, Dalarna, och Helene Oscarsson, Östergötland. Målet är att ta fram ett antal moduler för dessa snabbkurser, som kan hållas för intresserade målgrupper på olika platser i Sverige, via Nätverket Gröna Kluster i Sverige. 

Detaljer

Datum

23 maj, 10:00–12:00

Plats

Digitalt

Arrangör

Vreta Kluster

Kommande event