/ Tidigare event / Nya möjligheter att investera i lantbruksföretag för ökad hållbarhet och självförsörjning

Event

Nya möjligheter att investera i lantbruksföretag för ökad hållbarhet och självförsörjning

23 maj, 13:00–14:00

Digitalt

23

maj

Välkommen till ett webbinarium om hur privata investerare genom en nydanande låneplattform kan ges möjlighet att delta i finansieringen av framtidens lantbruksföretag.

Under hösten 2024 planerar Gårdskapital att lansera en plattform för lånefinansiering av svenska lantbruksföretag. Kvalificerade privata investerare kommer här ha möjlighet investera i lån till lantbruk, vilket kommer öppna upp en ny källa till finansiering för svenska lantbrukare. Plattformen utvecklas med stöttning från Vreta Kluster samt med finansiering från bland annat Vinnova, Jordbruksverket, och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inför lansering senare i år anordnas detta webbinarium för att ge lokala investerare, lantbrukare, med flera stakeholders möjlighet att ställa frågor och visa intresse att delta på plattformen inför lansering.

Vi bjuder därför härmed in en referensgrupp med lantbrukare och investerare till presentation och diskussion, och hoppas att du vill delta!

Programmet för webbinariet:

  • Investeringsbehov och möjligheter inom svenskt lantbruk
  • Finansieringsutmaningar inom lantbruket
  • Internationell utblick med fokus på hur liknande plattformar bidragit till att lösa finansieringsgapet som många jordbruksföretag upplever
  • Presentation om Gårdskapitals plattform samt uppdatering efter höstens event
  • Frågor och diskussion: Vilken typ av projekt investerare är mest intresserade av, och hur man ser på avkastningskrav för denna typ av lån i förhållande till låneprojektens effekt på hållbarhet

Detaljer

Datum

23 maj, 13:00–14:00

Plats

Digitalt

Arrangör

Vreta Kluster och Gårdskapital

Läs mer här!

Kommande event