/ Tidigare event / Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

Event

Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

28 februari, 12:00–13:00

Online via Teams

28

feb

CYBERRISKER – VAD KAN DRABBA MIG SOM LANTBRUKARE?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Under detta lunchseminarium, som arrangeras av Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden, lyfts exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.

Detaljer

Datum

28 februari, 12:00–13:00

Plats

Online via Teams

Arrangör

SmartAgri, Cyberly och Agtech Sweden

Läs mer och anmäl dig här!

Kommande event