/ Tidigare event / Hur kan innovationer bidra till att sänka lantbrukarens kostnader i djurhållningen?

Event

Hur kan innovationer bidra till att sänka lantbrukarens kostnader i djurhållningen?

11 oktober, 12:00–17:00

11

okt

Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötlands län, är utsedd av regeringen att analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU. I uppdraget ingår även att undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Den 11 oktober kom hon till Vreta Kluster för att berätta om utredningsuppdraget. Därefter gavs en översikt av innovationer som kan bidra till sänkta kostnader, några case presenterades och branschrepresentanter berättade om behov, utmaningar och  innovationsidéer. 

Syftet med detta seminarium var att ge en bild av vilka innovationer som redan finns på marknaden, eller som är nära implementering, som kan hjälpa till att sänka lantbrukarnas kostnader i djurhållningen, med ett bibehållet starkt djurskydd. Vi bjöd in forskare och experter från branschen för omvärldsspaning, kunskapsutbyte och diskussion kring var vi står idag, och identifiera viktiga steg för att komma framåt.

Vi riktade oss till branschexperter, teknikföretag, rådgivare och lantbrukare, och hoppas bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter, identifiera eventuella hinder för att innovationerna kan användas av svenska lantbrukare och vilka steg som är viktigast att ta för att gynna en positiv utveckling för svenska livsmedelsföretagare  Seminariet arrangerades på uppdrag av utredaren, i samarbete mellan Vreta Kluster, Agtech 2030 och SustAinimal.

Se en inspelning av eventet här 

Hör Elisabeth Nilssons ord om eventet här 

Detaljer

Datum

11 oktober, 12:00–17:00

Mer information här

Kommande event