/ Tidigare event / Försörjningsberedskap i kedjan lantbruk till kommuner – möjligheter och flaskhalsar

Event

Försörjningsberedskap i kedjan lantbruk till kommuner – möjligheter och flaskhalsar

22 maj, 08:30–13:00

Slätten, Vreta Kluster

22

maj

Det är många funktioner som ska samverka för att det dagliga arbetet ska fungera i livsmedelskedjan från lantbrukarna, via förädlingsledet till de offentliga köken hos kommuner och regioner och även till restauranger, handel och konsument. Vad händer om en eller flera delar skulle slås ut? Hur kan vi upprätthålla både produktion, förädling och transporter av livsmedel vid en kris när till exempel strömmen går, internet slutar fungera och drivmedelsleveranserna blir glesare? Vem ansvarar för vad och vilka samarbetsytor är bra att känna till om något händer? 

Frågorna är många, och under denna dag bjöd LRF, i samarbete med Vreta Kluster, in till samtal och dialog, för att gemensamt få upp viktiga frågor på bordet. Vi arrangerade ett seminarium tidigare i år på temat, som kan ses i efterhand här ÖB ber oss vara förberedda på krig- vad innebär det för lantbruksföretaget? (youtube.com). Där framkom att det lantbrukarna såg som de viktigaste flaskhalsarna för att de ska klara att upprätthålla sin produktion, är tillgången på drivmedel och att leveranserna fungerar både in till gården med insatsvaror, och ut från gården med levererade produkter.

I detta seminarium ville vi därför fördjupa oss lite mer i dessa delar av livsmedelskedjan, och även ge goda exempel på hur några kommuner arbetat med beredskapsfrågorna. Vi ville med detta seminarium bidra både till att identifiera svaga länkar, och viktiga funktioner som behöver hanteras, och ge inspiration genom goda exempel. Vi riktade oss till  beredskapsansvariga på kommuner, länsstyrelser och regioner, lantbrukare, aktörer i förädlingsledet och andra intresserade.

Program:

08.30-09.00: Kaffe och registrering
09.00-09.10: Inledning

09.10-09.30: Försörjningsberedskap i kommunerna – vem ansvarar för vad?
Elina Jonsson, Länsstyrelsen Östergötland 

09.30-09.50: HS Försörjningsbalans Kommun
Sofia Alriksson, nationell samordnare Hushållningssällskapet
Anna Sjögren, rådgivare Hushållningssällskapet Östergötland 

09.50-10.10: Mat härifrån – Recept för vardag och krisberedskap
Marie Johansson, upphandlare och Linnea Olsson, koststrateg, Karlstad kommun

10-10.20: PAUS

10.20-10.40: Logistiksystem och energiförsörjning i fred och kris
Per Lindahl, Logistika 

10.40-11.00: Kommunalt beredskapslager/drivmedelslager med hjälp av lantbrukare
Henrik Frykberger, Sunne kommun

11.00-11.20: Mellanled lantbruk och konsument – exemplet Norrköpings kommun
Per Helgesson, Norrköpings kommun

11.20-11.40: Hur kan förädlingsleden upprätthållas i kristid?
Maria Mehlqvist, LRF 

11.40-12.00: Mentifråga till publiken, summering 

12.00-13.00: Lunch med fortsatt möjlighet till diskussion och nätverkande

 

Se inspelningen av seminariet här: Försörjningsberedskap i kedjan lantbruk till kommuner (youtube.com)

Detaljer

Datum

22 maj, 08:30–13:00

Plats

Slätten, Vreta Kluster

Arrangör

LRF och Vreta Kluster

Läs mer här!

Kommande event