• Vreta Kluster Konferens & Event

Vreta Kluster

29
jan
2020

Marknadslyftet

2020-01-29

Vill du lära dig mer om marknadsföring och varumärken?

Är du aktiv inom lantbruk eller livsmedelsproduktion och är intresserad av att lyfta fram och berätta vad du gör?  Du kanske producerar, förädlar och säljer från gården eller så har du en fantastisk produktion som du vill att fler skall få ta del av. Men hur skall man nå ut till sin målgrupp och vad ska man berätta? Om fler kunde beskriva hur dagens jordbruk fungerar och vilka fantastiska produkter och tjänster som svenskt lantbruk åstadkommer skulle vi tillsammans kunna lyfta hela den gröna näringen.

30
jan
2020

Branschrådsträff i Agtech 2030 - för projektparter

2020-01-30 12:00 -16:00

Till projektparter i Agtech 2030

Välkommen på branschrådsträff!

Nu har det gått 9 månader sedan vi samlades på kick-off för Agtech 2030. Det har hunnit hända en hel del sedan dess, och vi vill gärna samla alla projektparter igen för en uppdatering av läget, och få in era tankar och inspel på vägen framåt.

13
feb
2020

Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk

2020-02-13 8:30 -13:00

Är du intresserad av att hitta nya innovativa hållbara idéer och affärslösningar för jord- och skogsbruk? Delta på ett seminarium med fokus på hur vi kan vi öka kolinlagringen i både skog och jord i länet och samtidigt hitta lönsamma affärslösningar.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2