• Vreta Kluster Konferens & Event

Webbinarium: Äganderätten och de gröna näringarna

Den 4 november arrangeras webbinariet Äganderätten och de gröna näringarna på KSLA, Gunnar Wetterberg medverkar bland annat.

De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi.
Jord- och skogsbruk bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet. En trygg och långsiktig äganderätt är en drivkraft för att hållbart förvalta, investera i och utveckla sin fastighet för framtiden och kommande generationer.

Under tre år har KSLA arbetat med ett projekt med syftet ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. I projektet har kunskap samlats in och sammanställts om äganderättens innebörd och dess utveckling genom tiderna. Regelutveckling och förvaltning har beskrivits liksom förändringstryck, aktuellt läge och äganderättens betydelse för de enskilda jord- och skogsbruksföretagarna samt de gröna näringarnas framtida utveckling. KSLA vill nu sprida erfarenheterna från projektet och fördjupa dialogen kring äganderätten genom att bjuda in till ett webbinarium  onsdagen den 4 november kl 10-12. Projektgruppen kommer att presentera sitt arbete och resultat. Gunnar Wetterberg, historiker, diplomat, författare och samhällsdebattör, känd även från ”Fråga Lund” och ”På Spåret”, medverkar med reflektioner över ämnet. 

TID: Onsdag 4 november kl 10-12
ANMÄLAN: Görs på 
 på denna länk. Länk till webbinariet skickas ut närmare mötet.

Detaljer

Datum 2020-11-04
Slutar 2020-11-04

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2