• Vreta Kluster Konferens & Event

Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?

Den 29 september kl 14-17 arrangeras kunskapsseminariet "Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?" Seminariet genomförs i form av webbinarium och inte som fysisk träff.

Skogen är en viktig del av lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas. Därför arrangeras ett antal kunskapsseminarier för att få värdefulla inspel och förslag som kan bidra i de utvecklingen.

Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet.

  • Vilket behov av biomassa från skogen finns år 2045, och hur kan ökad tillgång till biomassa skapas?
  • Hur förenas behoven av ökad biomassa med målen om biologisk mångfald?
  • Vilka hinder och utmaningar finns och vad kan man göra åt dem nu?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Program:

Inledning och avslutning av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Behovet av biomassa från skogen - hur stort kommer det att vara i en växande bioekonomi?
Samtal mellan Mattias Goldmann, hållbarhetschef, SWECO och Catrin Gustavsson, innovationschef, Södra.

Hur mycket skoglig biomassa är tillgänglig i framtiden - om inga ytterligare åtgärder genomförs? Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Skogen räcker inte - hur ska vi prioritera?
Tomas Lundmark, professor, Sveriges lantbruksuniversitet.

Paneldiskussion:
Johanna Sandahl, ordförande, Svenska Naturskyddsföreningen.
Henrik Sjölund, ordförande, Skogsindustrierna.
Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.

Arbetspass där deltagarna bidrar med lösningsinriktade förslag.

Seminariet websänds från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och arrangeras i samarbete med SLU.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 15 september, via den här länken>>>

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

 

Detaljer

Datum 2020-09-29
Slutar 2020-09-29

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2