• Vreta Kluster Konferens & Event

Tips externt event

24
sep
2020

EDAY 2020: Framtidens cirkulära affärer – en del av Östergötlands DNA

2020-09-24 9:00 -14:15

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. I år äger evenemanget rum digitalt den 24/9.

29
sep
2020

Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?

2020-09-29 14:00 -17:00

Den 29 september kl 14-17 arrangeras kunskapsseminariet "Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?" Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet.

13
okt
2020

Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk

2020-10-13 9:00 -12:00
Inom ramen för forskningsprogrammet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” ger SLU möjlighet att lära sig mer om och höra de senaste resultaten från de fem pågående projekten kopplade till mjölk.
 
05
nov
2020

Smart Farming 2020

2020-11-05 8:30 -16:00

Coronapandemin drabbar hela världens befolkning och världsekonomin hårt. Vi vet inte hur det ”nya normala” kommer att se ut, men vi vet redan nu att pandemin tydliggör hur sårbart vårt samhälle är.

05
nov
2020

Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?

2020-11-05 13:00 -16:00

Den 5 november kl 13-16 arrangeras kunskapsseminariet "Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?".  Syftet med dagen är att diskutera hur miljömålen kan nås och samtidigt värna och stärka äganderätt och brukanderätt.

02
dec
2020

Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?

2020-12-02 13:00 -16:00

Den 2 december kl 13-16 arrangeras kunskapsseminariet "Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?". Syftet med seminariet är att diskutera skogspolitikens målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå övriga mål i samhället.

 

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2