• Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Webbkurs om biogas 2020-06-30
Picnic in the Park! 2020-06-25
Webbinarium: Solel för lantbruk 2020-06-16
Framtidens livsmedel – digitalt trendseminarium 2020-06-02
Liverapport från fem länder – Nuläget och framtiden 2020-05-27
Digitalt inspirationsseminarium om försäljning 2020-05-27
Webbinarium och workshop: Hållbart jord- och skogsbruk - fokus Klimatpåverkan från livsmedel och matsvinn 2020-05-14
Marknadslyftet - Grundläggande utbildning försäljningsteknik - Distanskurs 2020-05-07
Marknadslyftet - Inspirationsseminarium Sociala Medier - Distansföreläsning 2020-05-05
Marknadslyftet - Digitalt inspirationsseminarium försäljning 2020-04-23
Specialkost och mattrender – utmaningar och möjligheter för restauratörer och matföretagare - INSTÄLLT 2020-04-15
Ansökan om korttidsarbete/permittering 2020-04-08
Marknadslyftet - Inspirationsseminarium försäljning - INSTÄLLT 2020-04-02
INSTÄLLT: Unga väljer hållbara företag. Men väljer företagen de unga? 2020-03-31
Marknadslyftet - Grundläggande utbildning marknadsföring - DISTANSKURS 2020-03-24
INSTÄLLT - En värld av kreativitet - vad vi kan lära oss om den kreativa processen från andra länder 2020-03-19
Forskning, Rådgivning och Praktiska exempel på hur jordbruket bidrar till att nå klimatmålen 2020-03-13
Bondförnuft – inte bara för bönder? 2020-03-11
Organisk bioelektronik – den uppkopplade naturen 2020-03-11
Marknadslyftet - Grundläggande utbildning varumärke 2020-03-10
Workshop Skogsskadegörarnas konsekvenser - KSLA 2020-03-05
Invigning av jobblabb - Arbetets Museum 2020-02-14
Linköpings Näringslivsdag 2020 2020-02-14
Välkommen till informationsträff/uppstartsträff Östgötadagarna 2020-02-13
Seminarium med studenter + näringsliv - kålrotschips, betaglukan och vetestärkelse 2020-02-13
Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk 2020-02-13
Välkommen till Hagdahlsakademiens högtidssammankomst 2020-02-06
Branschrådsträff i Agtech 2030 - för projektparter 2020-01-30
SamZoner - detta vet vi nu! 2020-01-30
Lönsamma gröna företag 2020-01-30

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2