fbpx

  • Vreta Kluster

Growth Circle Kapitalanskaffning

Vi vänder oss till företag med tillväxtpotential och med en vilja att växa, men som nu behöver se över affärsmodellen och strategin för att hantera denna turbulenta tid. Fungerar den gamla affärsmodellen? Vilket kapital kan jag få tag i för att övervintra och rusta för tiden efter stormen?
 
Denna Growth Circle blir ett forum där du får kunskap och konkreta verktyg. Du får ta del av andras erfarenheter och idéer, får stöd i hur just ni kan gå tillväga och vilka beslut ni behöver fatta samt vad ni behöver ta ställning till kopplat till framtida behov av kapital för tillväxt. 
En möjlighet att framtidssäkra ert företag.
 
Träffarna innehåller kunskapsinput, diskussioner, panelsamtal med experter från näringslivet och erfarenhetsutbyte. Som deltagande företag erbjuds ni enskild intervju inför start för att fånga in ert nuläge och era behov kopplat till programmets teman. 
 
Lena LyckevikLena Lyckenvik kommer att processleda träffarna. Lena har stor operativ erfarenhet från såväl startup-bolag, småbolag som koncernledningsfrågor i börsföretag. Hon har hanterat utmaningar inom områden som ledarskap, ägarfrågor, finansiering, försäljning, kommersialisering och övergripande strategiska frågor. Hon har själv erfarenhet av att driva tillväxtbolag när en finansiell kris slår till. 
 

Varmt välkomna till denna tillväxtorienterade growth circle.

DATUM
4 juni, 25 aug, 28 sept, 3 nov, 4 dec 2020, 25 jan 2021
Kl 9-12 
 
PLATS
Genomförs digitalt och på plats fysiskt i Linköping (lokal meddelas senare)
 
ANMÄLAN 
 Growth Circle Kapitalanskaffning 6 träffar

 pdfLadda ner inbjudan som pdf här >>>

SwedishScaelups BottomBanner