fbpx

  • Vreta Kluster

Agtech 2030 – En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

När världens befolkning ökar, finns fler magar att mätta. I takt med den snabbt växande befolkningen behöver vi producera mer mat, och det med en mindre påverkan på klimatet. För att göra detta behövs nya, smarta lösningar och innovationer i lantbruket. Initiativet Agtech 2030 ska etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Agtech 2030 har som uppdrag att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som kan samla resurser och kompetenser som speglar flera av region Östergötlands styrkeområden. På så sätt ska Agtech 2030 berika innovationssystemet inom jordbruksteknologi och bidra till en omställning som håller hållbarhetsmålen högt och bygger på nya tillämpningar av teknik och metoder.

Agtech 2030 är ett Vinnväxt-initiativ finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova, med en tidsplan som sträcker sig över 10 år och en planerad budget på 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ett flertal olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster och värdorganisationen Linköpings universitet.

Agtech 2030 - En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk. Foto av Per Frankelius.
Foto av Per Frankelius.

Östergötland som morgondagens mest framstående region inom jordbruksteknologi

Agtech 2030s vision är att Östergötland med angränsande områden ska bli en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi år 2030. Östergötland är en region som utmärker sig genom betydande investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, samt storsatsande techföretag med internationella framgångar.

Vidare utmärks Östergötland av högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av ny och omvälvande teknologi – och genom nya affärsmodeller – bidrar till att uppnå globala hållbarhetsmål. Dessutom finns en offentlig sektor som genom framsynt agerande accelererar innovationer och bidrar till hållbar utveckling. 

Agtech 2030 bidrar till region Östergötlands livsmedelsstrategi

På uppdrag av region Östergötland bedriver Vreta Kluster ett arbete för att underlätta implementering av en regional livsmedelsstrategi som i stora stycken överensstämmer med den nationella strategin. Innovationer inom området agtech (agricultural technology) är en nyckelkomponent för att på lång sikt öka livsmedelsproduktionen i Östergötland. Läs mer om region Östergötlands livsmedelsstrategi här.

Upptäck innovationsmiljön Agtech 2030

Håll dig uppdaterad på Agtech 2030s projekt och aktiviteter. Agtech 2030 har en egen hemsida med mer infromation om initiativet, projekten och aktuella händelser.

Till hemsidan

Projektnamn:
Agtech 2030

Finansiärer:
Vinnova

Projektägare:
Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Projektparter:
Region Östergötland, Hushållningssällskapet med fler.

Projekttid:
2019–2023, med möjlighet till förlängning

 

 

Agtech logo svart                          Vinnova green payoff RGB