fbpx

  • Vreta Kluster

Gemensam kommunikationsplattform för att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin

Det saknas en gemensam kommunikationsplattform och ett arbetssätt kring kommunikation om Östergötlands regionala livsmedelsstrategi som är gemensamt för alla aktörer som arbetar för att nå målen i strategin. Inom detta projekt vill vi bygga upp ett väl fungerande samarbete med samtliga aktörer i allmänhet och deras kommunikatörer i synnerhet. Målet är att hitta ett gemensamt arbetssätt som fungerar även när projektet är avslutat och som innebär att både aktörer och personer i målgruppen kan få den information de behöver och vill ha om arbetet med livsmedelsstrategin.  

Syftet med projektet är att etablera en kommunikationsplattform och ett arbetssätt kring kommunikation om Östergötlands regionala livsmedelsstrategi som är gemensamt för alla aktörer som arbetar för att nå målen i strategin. En gemensam kommunikationsplattform kommer att göra Östergötlands livsmedelsstrategi mer välkänd samt öka effektiviteten i aktörernas arbete och på så sätt bidra till en ökad produktion och konsumtion av livsmedel producerade i Östergötland.  

Projektnamn: 
Gemensam kommunikationsplattform för att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin

Projektägare:
Vreta Kluster


Projektledare:
Elin Leidstedt

Finansiär:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket 

Projektparter:
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, LRF


Projekttid:
20230928-20250131

Partnersochfinansiärer.JPG

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i