fbpx

  • Vreta Kluster

Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling - GÖDA

Projektet Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA, har som syfte att kartlägga vilka möjligheter och utmaningar lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare står inför kopplat till digitaliseringen och att åtgärda kunskapsluckorna som hittas med hjälp av korta utbildningar och seminarier. Målet med detta är att öka konkurrenskraften för svenska närproducerade livsmedel.

Projektnamn: Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

GÖDA-projektet är en del i genomförandet av Nationella livsmedelsstrategin och arbetet med hållbarhetsmålen, och genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Örebro, Vreta Kluster och Agro Öst.

Projekttid: November 2022 - december 2023

.loggor GÖDA EU ny

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i