fbpx

  • Vreta Kluster

Kurbits – affärsutveckling för företag inom matturism

Regionen är rik på lokalt producerad mat och här finns också drivna och engagerande företagare. Den ökade efterfrågan på matupplevelser med lokal förankring öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Därför kommer tio företagare att få möjligheten att utveckla en matupplevelse genom Kurbits väletablerade affärsutvecklingskoncept.

Matturismen ökar i Sverige och ord som hemester och staycation visar på intresset för att turista i sin närmiljö. Kurbits affärsutvecklingsprogram är framtaget specifikt för företag inom besöksnäringen. Genom att varva teori och praktik hjälper Kurbits företagare att öka i tillväxt och skapa förutsättningar för nya affärer och samarbeten.

Under 2022 kommer tio turistföretag från Östergötland att genomgå Kurbits affärsutvecklingskoncept. Vid 6 tillfällen ska företagen vässa sina affärsidéer och upprätta en handlingsplan som omfattar:

  • Marknads- och målgruppsanalyser
  • Tjänst- och konceptutveckling
  • Kommunikation
  • Prissättning och distribution

Företagaren får också coachning och stöd av en professionell processledare.

Tio nya matupplevelser i Östergötland

Projektet Kurbits syftar till att öka lokalproducerad mat inom besöksnäringen i Östergötland samt att stötta lokala företagare inom matturismen. Projektet syftar också till att stärka relationer mellan lokala leverantörer och deltagarna i affärsutvecklingsprogrammet.

Kurbits ska resultera i bokningsbara matupplevelser i Östergötland genom att:

  • Tio företag ska genomföra Kurbits affärsutvecklingsprogram där de får verktyg för att skapa handlingsplaner som i sin tur leder till matupplevelsepaket som är digitalt bokningsbara.

Är du intresserad av att utveckla din idé där matupplevelsen står i centrum? Gör din intresseanmälan här.

Inom ramarna för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi

På uppdrag av region Östergötland bedriver Vreta Kluster ett arbete för att underlätta implementering av en regional livsmedelsstrategi som i stora stycken överensstämmer med den nationella strategin. Ett av målen med den regionala livsmedelsstrategin är att öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland. Läs mer här.

Projektnamn:
Kurbits

Finansiärer:
Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:
Vreta Kluster

Projektledare:
Elin Leidstedt

Intressenter:
Östgötamat, Visit Östergötland

Projekttid:
2021-10-27 – 2023-03-31
Affärsutvecklingsprogrammet startar i januari 2022.

Kurbits_logotyper_Rityta_1.png

Projekt och initiativ som Vreta Kluster AB driver eller är involverade i